Dzieci

Dział poświęcony dzieciom w wieku od 7 do 12 lat.

        Zajęcia z dziećmi młodszymi odbywają się z wykorzystaniem edukacyjnych gier, zabaw, piosenek i rymowanek w języku angielskim, które pozwalają na lepsze, a przede wszystkim szybsze zapamiętywanie poznanych zwrotów. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzyma materiały dodatkowe, dzięki którym rodzice będą mogli kontrolować postępy swoich pociech. Wiadomości dziecka są sprawdzane na bieżąco. Pod koniec każdego semestru przewidziane są testy sprawdzające posiadaną wiedzę i umiejętności. Każdy mały uczestnik kursu otrzyma po zakończeniu kursu dyplom.
        Kursy dla dzieci starszych, tj. klasa 4-6, mają na celu utrwalenie form gramatycznych i słownictwa używanego w czasie zajęć szkolnych, w oparciu między innymi o podręczniki używane w szkole. Zajęcia mają na celu również rozwijanie sprawności czytania, mówienia, pisania i słuchania.