Dzieci - szkoła podstawowa klasy 4-6

Klasy 4-6 szkoły podstawowej.

        Kurs adresowany jest zarówno do dzieci mających problemy z nauką angielskiego, jak również do chcących poszerzyć swoją wiedzę. Możliwe są zajęcia indywidualne oraz grupowe. Grupy (4-8 osób) dobrane są pod względem stopnia zaawansowania językowego, natomiast lekcje indywidualne dostosowane są do potrzeb ucznia. Kurs ma na celu rozwinięcie sprawności językowych oraz poszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy gramatycznej. Podczas zajęć wykorzystywane są nie tylko książki. Uczniowie będą rozwiązywać dodatkowe zadania i ćwiczenia przed komputerami (eANGIELSKI udostępnia każdemu uczniowi komputer na czas zajęć). Każdy komputer wyposażony jest w słuchawki, które umożliwiają słuchanie i powtarzanie nowo poznanego słownictwa.